دلیل تلاش صهیونیسم جهانی برای شیعه هراسی

  • 1401/08/26 - 10:22
پراکندگی شیعیان در محیط‌های جغرافیایی استراتژیکی مانند خاورمیانه و داشتن پتانسیل های قوی، شیعه را در موقعیت ممتازی قرار داده است؛ اما با پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، گسترش روزافزون و پیشرفت های قابل توجه شیعیان، واکنش غرب را نسبت به شیبعیان در برداشته و موقعیت جفرافیایی شیعه را تحت تأثیر قرار داده است.
 شیعه هراسی

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و مطرح شدن اسلام سیاسی، موج بیداری اسلامی در جهان اسلام شکل گرفت و پیام ظلم ستیزی و عدالت در میان مسلمانان و حتی در میان کشورهای غیر اسلامی و به ویژه در میان ملت‌های تحت ستم، ایران را به الگویی برای مبارزه با استکبار و استبداد تبدیل کرد.
انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش مردم در همه نقاط جهان از حقوق مظلومان دفاع کرد و اقدامات فریبکارانه و ضد بشری غرب را زیر سؤال برد و با مطرح کردن مردم سالاری دینی و سایر مؤلفه‌های فرهنگ تشیع، هراس دشمنان اسلام را برانگیخت. انقلاب اسلامی ایران فرهنگ سیاسی شیعه را به فعلیت درآورد و با وقوع این انقلاب، اندیشه سیاسی شیعه وارد عصر تازه‌ای شد.

اندیشه شیعه که تا قبل از انقلاب اسلامی، حکومتی مستقل بر مبنای فرهنگ سیاسی شیعه را تجربه نکرده بود و سایر حکومت های عصر خود را غیر مشروع می‌دانست، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برای اولین بار حکومتی متفاوت و با ساختارهای شیعی را تجربه کرد.(1)

مطرح شدن مؤلفه‌های سیاسی شیعه، شامل مهدویت، انتظار، ولایت فقیه، ایثار و شهادت، قیام عاشورا و الگو بودن این قیام برای مبارزان شیعه، منجر به شگفتی و نگرانی دشمنان شیعه و استعمارگران شد و آنها کنفرانس‌های متعددی را به منظور هم اندیشی درباره شیعه و شناخت بیشتر ویژگی های آن برگزار کردند و در پایان همه این همایش‌ها، مؤلفه‌های سیاسی شیعه در کنار پیشرفت های انقلاب اسلامی ایران ناشی از این مؤلفه‌ها، به عنوان موضوع اصلی نگرانی صهیونیست‌ها و خطری جدی برای آنان مطرح کرده و تلاش می‌کنند تا جایگزین‌هایی را برای آن مطرح کنند.

در واقع باید گفت که نگرانی اصلی رژیم صهیونیستی از اسلام، وجود اسلام سیاسی است که مربوط به شیعیان می‌شود؛ زیرا اسلام غیر سیاسی که فقط به اجرای ظواهر شریعت اکتفا می‌کند، هیچگونه خطری برای آنان ندارد؛ اما اسلامی که دارای فرهنگ سیاسی است و با استفاده از مؤلفه‌های سیاسی خود در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه مقاومت می‌کند و مانعی بر سر راه زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی است، همواره موجب نگرانی صهیونیست‌ها است.

یکی دیگر از مسائلی که به فرهنگ سیاسی شیعه مربوط می شود، موضوع صدور انقلاب است که تهدید منافع و امنیت غرب و همچنین ترس و نگرانی رژیم صهیونیستی را برانگیخته است. انقلاب اسلامی ایران با ترویج فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی انقلابی خود در میان کشورهای منطقه، با وارد شدن به حوزه منافع غرب و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، مانع تداوم نظم دلخواه غرب و صهیونیسم در مناطق تحت نفوذشان شده است.
در واقع فرهنگ سیاسی شیعه در تضاد کامل با فرهنگ سیاسی صهیونیست‌ها است و مذهب تشیع تنها ایدئولوژی و فرهنگی است که توان مقابله با اندیشه‌های نژادپرستانه و مادی‌گرایانه صهیونیسم را دارد.

پی‌نوشت:
1. کلاته، حسن، گفتمان جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی، ص155، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.