خدای خشم در مسیحیت

  • 1400/12/12 - 08:15
یکی از ادعاهای دروغین مبلغین مسیحیت تبشیری، خشمناک بودن خدای اسلام و سراسر محبت بودن خدای مسیحت است. این ادعا دروغی بیش نیست چرا که در قرآن کریم خداوند پرهیزکاران و توبه کنندگان را دوست دارد و در عهد جدید هم شاهد غضب خدا بر گناهکاران و هلاکت آنها توسط خدا هستیم. پس خدای اسلام سراسر خشم و خدای مسیحیت سراسر محبت نیست.
خشونت خدا در مسیحیت

بر خلاف ادعاهای مبلغین مسیحی، خدا در مسیحیت، تماما محبت نیست.

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ غضب و رحمت خدا مسئله ای است که مورد توجه گروه های مسیحیت تبشیری فارسی زبان قرار گرفته است. این گروه ها که عمدتا نه اطلاعی از اندیشه های اسلامی دارند و نه از الهیات مسیحی چندان باخبرند، مدعی اند خدای مسیحیت خدای سراسر محبت و عشق و خدای اسلام جز غضب و آتش، سخنی برای بشر ندارد!

اینکه خدا در اسلام هم غضب دارد و هم رحمت، آنقدر واضح است که تنها چشم نابینا از ندیدن آیات الهی در قرآن در مورد محبت خدا به انسان معذور است(البته همان هم می تواند این اوصاف را بشنود). در این مجال، در پی اثبات محبت خدا به انسان در قران نیسیتم لذا اجمالا ذکر دو مورد هم خالی از لطف نیست. برای مثال؛ خداوند متقین را دوست دارد:« بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ(ال عمران 76) آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشه نماید، (خدا او را دوست می‌دارد؛ زیرا) خداوند پرهیزگاران را دوست دارد» و یا در قرآن شاهد محبت خدا به توبه کنندگان هستیم« إِنَ‌ اللَّهَ‌ يُحِبُ‌ التَّوَّابِينَ‌ وَ يُحِبُ‌ الْمُتَطَهِّرِينَ‌( بقره 222) توبه‌کنندگان را دوست دارد، و پاکان را (نیز) دوست دارد.»

اما آیا خدای مسیحیت هم آنگونه که توسط مبلغین مسیحی ادعا می شود است؟ برای پرهیز از اطاله ی کلام  تنها به نمونه هایی از متن مقدس مسیحی بسنده می کنیم.

مسیح مجازات کسانی که توبه نکنند را هلاکت می داند: «بلکه اگر توبه نکنید، شما نیز جملگی هلاک خواهید شد»( لوقا 13:3) آیا هلاک کردن گناهکاران در نظر مسیحیان مصداقی از غضب الهی نیست؟ و یا در ماجرای حنانیا و همسرش سفیره که به خاطر یک دروغ به مرگ مجازات شدند، چگونه با خدای سراسر محبت قابل جمع است؟ « و اما شخصی حَنانیا نام با همسرش سَفیره مِلکی را فروخته، بخشی از بهای آن را با آگاهی کاملِ زنش نگاه داشت و مابقی را آورده، پیش پای رسولان نهاد.  بخشی از بهای آن را با آگاهی کاملِ زنش نگاه داشت و مابقی را آورده، پیش پای رسولان نهاد. پِطرُس به او گفت: «ای حَنانیا، چرا گذاشتی شیطان دلت را چنین پر سازد که به روح‌القدس دروغ بگویی و بخشی از بهای زمین را برای خود نگاه داری؟ مگر پیش از فروش از آنِ خودت نبود؟ و آیا پس از فروش نیز بهایش در اختیار خودت نبود؟ چه چیز تو را بر آن داشت که چنین کنی؟ تو نه به انسان، بلکه به خدا دروغ گفتی!» چون حَنانیا این سخنان را شنید، بر زمین افتاد و جان سپرد! ترسی شدید بر همۀ آنان که این را شنیدند مستولی شد. آنگاه جوانان پیش آمدند و او را در کفن پیچیدند و بیرون برده، دفن کردند نزدیک سه ساعت بعد، زنِ او بی‌خبر از ماجرا وارد شد. پِطرُس از او پرسید: «مرا بگو که آیا زمین را به همین بها فروختید؟»سَفیره پاسخ داد: «بله، به همین بها.» پِطرُس به او گفت: «چرا با یکدیگر همدست شدید تا روح خداوند را بیازمایید؟ پاهای آنان که شوهرت را دفن کردند هم‌اکنون بر آستانۀ در است و تو را نیز بیرون خواهند برد.» در دم، سَفیره نیز پیش پاهای پِطرُس افتاد و جان سپرد. چون جوانان وارد شدند، او را نیز مرده یافتند. پس بیرونش برده، کنار شوهرش دفن کردند»( اعمال رسولان5)

آیا مبشرین مسیحی این سخن پولس را نخوانده اند؟ «افتادن به دست های خدای زنده چیزی هولناک است» (عبرانیان 10:31).

آری همانگونه که ادعا و اثبات کردیم، نه خدای اسلام سراسر غضب است و نه خدای مسیحیت تماماً محبت. در اسلام خدا به بندگانش با نظر محبت می نگرد و در مسیحیت هم خدا با بندگان گناهکار با چشم غضب می نگرد و ادعاهای مبلغان مسیحی دروغی بیش نیست که برای گمراهی افراد ساده لوح بیان می شود.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.