بهرام پنجم ساسانی: شاه ایران و تربیت شده قوم عرب

  • 1398/07/08 - 10:36
فردریک تالبرگ (مورخ نامدار) می‌نویسد: یزدگرد اول (پادشاه ساسانی) پسرش (بهرم پنجم مشهور به بهرام گور) را به یکی از امیران «عرب» داد تا او را دلیر و پهلوان تربیت کند.

فردریک تالبرگ (مورخ نامدار) می‌نویسد: یزدگرد اول (پادشاه ساسانی) پسرش (بهرام پنجم، مشهور به بهرام گور) را به یکی از امیران «عرب» داد تا او را تربیت کند. یکی از ویژگی های مشترک اکثر باستان گرایان، تمایلات نژادپرستانه و به خصوص حس ستیز نسبت به قوم عرب است. این در حالی است که یزدگرد اول پسر خود بهرام را به یکی از امیران عرب که سپرد تا دور از دستگاه سلطنت و ناز و نعمت بزرگ شود و دلیر و پهلوان پرورش بیابد.

سند:
تالبرگ، فردریک، از کوروش تا پهلوی، شیراز: شرکت سهامی افست، آبان 1346 خورشیدی، ص34.

      

تولیدی

دیدگاه‌ها

ای یزدگرد اول عرب پرست

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.