ابن‌عثیمین: اهل‌سنت فقط ما وهابیان هستیم!

  • 1397/05/01 - 16:07
وهابیت در گفتار و نوشتارشان بسیار زیاد از کلمه اهل‌سنت استفاده می‌کنند، ولی مراد اصلیشان از اهل سنت، فقط وهابیت است.

خلاصه مقاله
وهابیت همیشه سخن از اهل‌سنت می‌گویند. آن‌ها در گفتار و نوشتارشان همیشه لفظ اهل‌سنت را تکرار می‌کنند، ولی در حقیقت هیچ‌یک از مذاهب اسلامی، فقهی و کلامی را به عنوان اهل سنت قبول ندارند. ابن‌عثیمین در این رابطه می‌گوید: اهل سنت حقیقی، پیروان سلف هستند، نه دیگر مذاهب اسلامی که اهل بدعت هستند.

متن مقاله
وهابیت همیشه سخن از اهل‌سنت می‌گویند. آن‌ها در گفتار و نوشتارشان همیشه لفظ اهل سنت را تکرار می‌کنند.[1] به همین جهت اشخاص زیادی گمان می‌کنند که آن‌ها مرادشان از اهل‌سنت، همه مذاهب فقهی و کلامی موجود اهل سنت است. وهابیت از همین حربه استفاده کرده و با استفاده از کلمه اهل‌سنت، بسیاری از پیروان مذاهب فقهی و کلامی موجود را همراه خود کرده‌اند. اما در حقیقت این یک دامی است که توسط وهابیت پهن شده است، تا دیگران را همراه خود نشان دهند، ولی در حقیقت، هیچ‌یک از مذاهب اسلامی فقهی و کلامی را به عنوان اهل سنت قبول ندارند.
ابن‌عثیمین در این رابطه می‌گوید: واژه «اهل سنت» دارای دو کاربرد است. گاهی در معنای عام به کار می‌رود و گاهی در معنای خاص به‌کار می‌رود. وی می‌گوید: گاهی کلمه اهل‌سنت برای معتزله و اشاعره و هر کسی‌که بدعتی در دین وارد کرده است، به کار می‌رود که این معنای عام اهل سنت است و این استعمال در مقابل رافضه (شیعه) به کار می‌رود، یعنی کسانی‌که مخالف با شیعه هستند. ولی گاهی از واژه خاص اهل سنت استفاده می‌شود که در حقیقت، این واژه فقط برای این گروه باید استفاده شود، این گروه کسانی هستند که از سلف صالح پیروی می‌کنند و سنت را از آنان دریافت می‌کنند. بنابراین طبق این تعریف، اشاعره و معتزله و جهمیه و دیگر فرق اسلامی از اهل‌سنت شمرده نمی‌شوند.[2]
این آن چیزی است که باید پیروان مذاهب فقهی و کلامی به آن توجه کنند و بدانند که وهابیت، آن‌ها را به عنوان اهل‌سنت قبول ندارند، بلکه آن‌ها را اهل بدعت می‌دانند. اکنون با این اوصاف آیا دفاع از وهابیت جایز است؟

نویسنده: مجتبی محیطی

پی‌نوشت:

[1]. بن‌عثیمین، محمد بن صالح، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي، الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006م، ج1، ص322.
[2]. أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة، يدخل فيهم الأشعرية، يدخل فيهم كل من لم يَكْفُر من أهل البدع، إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة، لكن إذا أردنا أن نبين أهل السنة، قلنا: إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها، وحينئذٍ يكون الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى.بن عثیمین، محمد بن صالح، الشرخ الممتنع علی زاد المستقنع، دارالنشر، دار ابن جوزی، چاپ اول، 1422-1428ق، ج11، ص306. برای دیدن تصویر کلیک کنید.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.