نو اعتزال؛ همراه اندیشه جهان غرب

  • 1397/01/29 - 13:18
جریان نواعتزال به جای آن‌که از عقل خود در راستای تحکیم مبانی اسلامی بهره ببرند که همگام با فطرت و عقل سلیم است، بیشتر به دنبال افکار غرب‌گرایانه هستند. سکولاریسم از جمله همین افکار است که مورد تایید این گروه قرار گرفته، در حالی که قرآن کریم پاسخگوی نیازهای بشریت در عرصه‌های گوناگون است.

از دیرباز توجه به نقش عقل و دستاوردهای آن مورد توجه تمام بشریت به‌خصوص اندیشه‌ورزان بوده است. جهان اسلام نیز این مساله را به وضوح مشاهده کرده و شاید نقطه اوج آن را بتوان در مکتب اعتزال به نظاره نشست. همین توجه به اندیشه‌ورزی زمینه‌ساز ظهور گروهی شد که خود را نومعتزله نامیده و به دنبال ریشه‌یابی اندیشه‌های خود در سده نخستین جهان اسلام (یعنی معتزله) هستند. دیری نگذشت که این گروه با طرح مبانی نظری خود، یافته‌های علوم بشری را بر وحی مقدم کرده و از آن تحت عنوان سکولاریسم یاد کرده‌اند.[1] به باور ایشان دینی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی و... صحیح نیست.[2]
به عنوان مثال ابوزید در این‌باره می‌گوید: «اسلام ... قابلیت آن را دارد که با مدرنیته هم، سازگار شود.»[3] مجتهد شبستری نیز در این‌باره می‌نویسد: «مسلمانان می‌توانند حقوق بشر و دموکراسی را در فرهنگ خود جذب کنند، ... بدون این‌که بیهوده بکوشند از کتاب و سنت، حقوق بشر ... دست و پاشکسته‌‌ای را بیرون بیاورند.»[4]
این در حالی است که قرآن کریم کتاب زندگی است و این خداوند است که به حکم عقل، قانون‌نویس اصلی است. این مساله در قالب چند مقدمه مطرح شده است:
الف: انسان برای رسیدن به تکامل در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و ... به زندگی با هم‌نوعان محتاج است.
ب: زندگی با هم‌نوعان با قانون کامل میسر است.
ج: قانون کامل نیازمند کسی است که انسان را از هر جهت (روحی و جسمی) بشناسد.
د: تنها خداوند است که این توانایی را داراست. چرا که قوانین مطرح شده از سوی بشریت (انسان‌ها) پی‌ در پی در حال شکست است.

پی‌نوشت:

[1]. خلف‌الله، محمد احمد، القرآن و مشکلات حیاتنا المعاصره، بی‌جا و بی‌تا؛ ص 65. سروش، عبدالکریم، بسط تجریه نبوی، ص 111 و 112.
[2]. ابوزید، نصر حامد، لقاء مع نصر حامد ابوزید، اجری الحوار، الزمیله الاوان، به قلم حسن سلمان.
[3]. همان، قرآن به مثابه متن، قرآن به مثابه دیسکورس‌های مختلف، (گفت‌ و گو با اکبر گنجی)
[4]. شبستری، محمد مجتهد، قرائت نبوی از جهان 1، وبلاگ دکتر شبستری.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.