دونادون نتیجه عدم درک معنای عدالت و حق الهی

  • 1397/02/17 - 11:50
"دونادون" از اندیشه‌های اصلی پیروان فرقه اهل حق است. سرسپردگان این فرقه برای اثبات این عقیده خود بر این باور هستند که دونادون دلیل اصلی بر عدالت خداوند متعال است زیرا اگر قائل به دونادون نشویم عدالت خداوند متعال در خلقت افراد ناقص‌الخلقه، خدشه‌دار می‌شود. این سخن در حالی است پیروان آیین یاری معنی عدالت خداوند را درست درک نکرده‌اند و برای مخلوق بر خالق حق قائل شده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– "دونادون" به معنای گردش متوالی روح در هزار و یک بدن، که ازلحاظ ماهیت -خروج روح از بدنی و ورود آن به بدن دیگر- با تناسخ هیچ تفاوتی ندارد، از اندیشه‌های اصلی پیروان فرقه اهل حق است. سرسپردگان این فرقه برای اثبات این عقیده خود بر این باور هستند که دونادون دلیل اصلی بر عدالت خداوند متعال است زیرا اگر قائل به دونادون نشویم عدالت خداوند متعال در خلقت افراد ناقص‌الخلقه، خدشه‌دار می‌شود. این سخن در حالی است که اولاً پیروان آیین یاری معنی عدالت خداوند را درست درک نکرده‌اند زیرا عدالت یعنی: "گذاشتن هر چیزی در جای خودش" نه به معنای خلقت کامل هر چیزی. ثانیاً: هیچ موجودی هیچ حقی بر خداوند ندارد تا اگر او را کامل خلق نکرد، بگوییم خداوند درباره این موجود عدالت را رعایت نکرده است. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، صص 136-135] بنابراین مطالب مذکور در مرحله اول حاکی از عدم تبیین عقاید و اندیشه‌های صحیح مثل عدالت خداوند متعال از طرف بزرگان و مرشدان اهل حق برای سرسپردگان این فرقه است و در مرحله دوم نشانگر تبعیت کورکورانه سرسپردگان آیین یاری از بزرگان اهل حق است که خود در تبیین اندیشه‌ها و معارف الهی، عاجز هستند.     

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 136-135  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.