دونادون سخنی عبث و بیهوده

  • 1397/01/23 - 13:28
اگر اعتقاد به دونادون به خاطر این است که روح انسان در اثر گردش در هزار و یک دون، در حال به کمال رسیدن است، انسان پیش از بازگشت به این جهان، یک رشته کمالات را کسب کرده است و آنها را همراه خود دارد. بنابراین چه لزومی دارد که کمالات او را سلب کنیم، سپس او را در مسیر کمال جدیدی قرار دهیم.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– "دونادون" یا "گردش متوالی روح در هزار و یک بدن" که از لحاظ ماهیت مساوی با تناسخ است با این فرق که در اندیشه دونادون گردش روح به هزار و یک جسد ختم می‌شود و این امر یکی از اعتقادات اصلی فرقه اهل حق است که طبق ادله عقلی و نقلی مردود می‌باشد. اما پیروان این مسلک باید توجه کنند: اگر اعتقاد به دونادون به خاطر این است که روح انسان در اثر گردش در هزار و یک دون، در حال به کمال رسیدن است، انسان پیش از بازگشت به این جهان یک رشته کمالات را کسب کرده است و آنها را به همراه خود دارد. بنابراین چه لزومی دارد که کمالات او را سلب کنیم، سپس او را در مسیر کمال جدیدی قرار دهیم؟ مانند اینکه کسی درجات علمی را تا مقاطع عالی تحصیلی طی کرده باشد و ما او را به مقطع ابتدائی برگردانیم و تا مدارج و مراحل تحصیلی را از سر بگیرد که هم از لحاظ عقلی و هم ازلحاظ شرعی مردود بوده و کار عبث و لغوی قلمداد می‌شود. [شناخت فرقه اهل حق، ص 127] بنابراین پیروان مسلک اهل حق که باور به معاد را از عقاید خود می‌دانند، نباید اعتقاد به معاد را با عقاید باطلی همچون دونادون (تناسخ) خدشه دار کنند.  

پی‌نوشت:
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1388، ص 127  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.