نقل‌های اساطیری و خدشه در توحید اهل حق

  • 1397/02/03 - 10:14
نقل‌های اساطیری و افسانه‌سازی همواره بر باور و اندیشه اهل حق حاکم بوده است. منابع کلامی فرقه اهل حق درباره خلقت هستی مطالبی بیان می‌کنند که با منابع وحیانی و آسمانی قابل تطبیق نیست و با این سخن برای خداوند جسم و مکان فرض کرده‌اند و او را قابل رؤیت دانسته‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– نقل‌های اساطیری و افسانه‌سازی همواره بر باور و اندیشه اهل حق حاکم بوده است. منابع کلامی فرقه اهل حق درباره خلقت هستی مطالبی بیان می‌کنند که با منابع وحیانی و آسمانی قابل تطبیق نیست. اهل حق می‌گویند: آن زمان که هنوز عرش و فرش و ستارگان آفریده نشده بود، جهان دریا بود.[اهل حق و تحقیقی در رابطه با اهل حق، ص 192] و حال‌آنکه اگر آنها آفریده نشده بود پس دریا کجا بود؟ مگر نه اینکه باید اول زمین یا سیاره‌ای باشد تا آب در آن جای گیرد؟ پیروان و سرسپردگان آیین یارسان می‌گویند: خدا قبل از آفرینش درون دُرّی بوده و آن دُرّ در قعر دریا قرار داشت.[همان، ص 192] با این سخن برای خداوند جسم و مکان فرض کرده‌اند و او را قابل رؤیت دانسته‌اند و حال‌آنکه بنا بر آیات الهی خداوند، جسم و مکان ندارد و قابل رؤیت نیست.[همان، ص 192] بنابراین پیروان آیین یارسان که موحد هستند و بر این سخن خود تأکید دارند باید دست از نقل‌های اساطیری خود بردارند تا توحید ایشان دچار خدشه نشود.

پی‌نوشت:  
مالامیری کجوری، احمد، اهل حق و تحقیقی در رابطه با اهل حق، چاپ اول، قم، نشر مرتضی، 1387، ص 192  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.