دونادون و سرگردانی اهل حق

  • 1397/01/27 - 11:24
در بحث معاد و محشر که مسلک اهل حق آن را به‌عنوان یک اصل مبنایی پذیرفته است، یک نوع تناقض‌گویی در آثار نویسندگان و سرایندگان کلام‌های آیین یاری دیده می‌شود، زیرا ازیک‌طرف بهشت و دوزخ را در همین جهان دانسته‌اند و از طرفی در برخی از منابع دیگر این فرقه، به یک محشر کلی و روز محاسبه اعمال و دریافت جزا و پاداش اشاره‌ شده است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یکی از اندیشه‌های اهل حق، باور به "دونادون"یا گردش متوالی روح (نفس) در هزار و یک بدن است. طبق این اندیشه در بحث معاد و محشر که مسلک اهل حق آن را به‌عنوان یک اصل مبنایی پذیرفته است، [دفتر شیخ امیر قزوینه، ص 27]  یک نوع تناقض‌گویی در آثار نویسندگان و سرایندگان کلام‌های آیین یاری دیده می‌شود، زیرا ازیک‌طرف بهشت و دوزخ را در همین جهان دانسته‌اند[درآمدی بر بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، ص 133] و از طرفی در برخی از منابع دیگر این فرقه، به یک محشر کلی و روز محاسبه اعمال و دریافت جزا و پاداش اشاره‌ شده است. [آیین یاری، اندرز یاری، رمز یاری، ص 49] منشأ این تناقض‌گویی به مسأله "دونادون" برمی‌گردد. زیرا این اندیشه که طبق ادله عقلی و نقلی مردود شده است، برای سرانجام انسان دلیل و برهان محکم و مبرهنی ارائه نمی‌نماید. بنابراین پیروان و سرسپردگان آیین یاری باید بدانند تا آن هنگام که بر اندیشه به "دونادون" هستند، نمی‌توانند برای سرانجام خود ترسیم مناسبی داشته باشند.

پی‌نوشت:  
رستمی، منصور، درآمدی بر  بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 133  
القاصی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، طهوری، 1362، ص 49 
قزوینه، شیخ امیر، دفتر شیخ امیر، نسخه خطی چاپی گردآوری توسط اسد اله صفری، 1389، ص 27

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.