تأملی در مساله جانشینی نورعلی تابنده!

  • 1396/12/17 - 20:29
از آنجا که تاکنون قطب فعلی صوفیان نعمت اللهی سلطانعلیشاهی مشهور به گنابادی برای خود جانشینی انتخاب نکرده است، پیش‌بینی می‌شود بعد از وی این طریقه با انشعاب یا انشعاباتی مواجه شود. زیرا مدعیانی جدی برای قطبیت بعد از او وجود دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب- چندی است قوانین طریقه‌های صوفیه به حسب زمان و با روی کار آمدن اقطاب مختلف تغییر می‌کند. روزگاری یکی از قوانین مسلّم در میان صوفیان آن بود که بهترین شیخ هر طریقه، بعنوان جانشین قطب انتخاب می‌شد. اما در برخی طریقه‌ها با روی کار آمدن اقطاب جاه‌طلب، این مهم به بوته فراموشی سپرده شده و قوانین جدیدی تحریر شد. یکی از طریقه‌هایی که این رویه را بر هم زد، طریقه صوفیان نعمت اللهی سلطانعلیشاهی، مشهور به گنابادی است. با به قدرت رسیدن سلطان محمد بیچاره بعنوان قطب این طریقه، قوانین حاکم بر صوفیه به هم خورد و بعد از او تا کنون قطبیت در خاندان او به صورت موروثی دست به دست شده است. با اینکه قطب فعلی در کهولت سن قرار دارد، تاکنون کسی را بعنوان جانشین خود انتخاب نکرده است. همین امر موجب می‌شود تا گمانه‌زنی درباره قطب بعدی این فرقه دشوار باشد. ولی اگر نورعلی تابنده بخواهد از دستور جد خود سر باز زند و به رسوم صوفیه پایبند باشد، باید یوسف مردانی شیخ المشایخ خود که بعنوان لیدر جریان سنتی تصوف سلطانعلیشاهی است، بعنوان قطب انتخاب کند. اما اگر او سیره اجداد خود را بر رسوم صوفیه ترجیح دهد، باید یکی از فرزندان خود را بعنوان جانشین خود انتخاب کند. اما این راه ممکن برای برخی از صوفیان این طریقه گران آید. زیرا هیچ یک از فرزندان مجذوب علیشاه حضور جدی و بعنوان شیخ یا مروج این فرقه شناخته شده نیستند. از سویی فرزند محبوب علیشاه، قطب قبلی این طریقه داعیه قطبیت دارد. زیرا بعد از مرگ پدرش او در سنی نبود که بخواهد قطبیت به او برسد. بنابراین تصمیم‌سازان فرقه، نورعلی تابنده را که عموی قطب قبلی بود را بعنوان جانشین او برگزیدند. در حالی که نورعلی در میان صوفیان جایگاهی نداشت و به قطب چهل روزه معروف است. با این حال مساله جانشینی نورعلی تابنده برای صوفیه به معمایی تبدیل شده است و به گمان ایشان بعد از مرگ نورعلی تابنده حتما انشعاب یا انشعاباتی در این فرقه رخ خواهد داد.

 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.