موروثی بودن مقام رکنیت در شیخیه‌ی کرمان

  • 1396/11/19 - 23:25
کریمخان، مؤسس فرقه‌ی شیخیه‌ی کریمخانیه در شهر کرمان بود که توانست با ثروت هنگفت و موقعیت اجتماعی ویژه‌ای که داشت، جانشینی رشتی را به خود اختصاص دهد. بعد از وی، دو فرزند و سه نوه‌ی او جانشینی و مقام رکنیت را تصاحب کردند. می‌توان گفت خاندان کریمخان که فرزندان فتحعلی‌شاه قاجار محسوب می‌شدند، جانشینی را در بین خود موروثی کرده بودند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بزرگان فرقه‌ی شیخیه بعد از وفات سید کاظم رشتی بر سر جانشینی دچار اختلاف و درگیری شدند. حاج محمد کریمخان کرمانی با ثروت هنگفت و موقعیت اجتماعی ویژه‌ای که داشت (چرا که نوه‌ی فتحعلی‌شاه قاجار بود)، توانست جانشینی رشتی را به خود اختصاص دهد. کریمخان، دومین جانشین احسایی و مؤسس فرقه‌ی شیخیه‌ی کریمخانیه در کرمان بود. [1] وی با برپایی کرسی تدریس و تألیف کتب متعدد در علوم مختلف توانست نظر پیروان شیخیه را به خود جلب کند و مقام رکنیت را برای خود تثبیت کند. بعد از وی، دو فرزندش یعنی محمدخان و زین العابدین‌خان بعد از اختلاف و کشمکش فراوان این مقام را به دست آوردند.
ابوالقاسم‌خان فرزند زین العابدین‌خان، سومین جانشین کریمخان بود و بعد از وی فرزندش عبدالرضاخان این جایگاه را تصاحب کردند. [2] هر چند مقام رکنیت، قریب 25 سال در دست سید علی موسوی در بصره بود، اما بعد از وفات وی، هم اکنون ریاست فرقه‌ی کریمخانیه در کرمان در دست زین العابدین خان فرزند عبدالرضاخان است. خاندان کریمخان که در واقع فرزندان فتحعلی‌شاه قاجار می‌باشند، ریاست فرقه‌ی شیخیه را به شکل موروثی تا به امروز در اختیار داشتند و مرکز آن در شهر کرمان می‌باشد.

پی‌نوشت:

[1]. ر.ک: هانری کربن، مکتب شیخی از حکمت الهی شیعی، ترجمه‌ی فریدون بهمنیار، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 17.
[2]. جهت مطالعه‌ی بیشتر ر.ک: ابوالقاسم ابراهیمی، فهرست، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 1، زندگی‌نامه‌ی مشایخ شیخیه.

تولیدی

دیدگاه‌ها

اولا این سلسله ی جلیله موروثی نیست بلکه هیچ کس به غیر این بزرگواران صلاحیت جانشینی مرحوم شیخ اع را نداشتند

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.