اهل حق، دنباله غلات شیعه

  • 1396/08/23 - 11:36
برخی از پیروان و صاحب‌قلمان تازه‌کار اهل حق، این آیین را دین مستقل قبل از اسلام معرفی می‌نمایند؛ حال‌آنکه در هیچ کتاب ملل ونحلی اسمی از این آیین نیست و از طرفی در تناقض‌گوئی آشکار ایشان پیشینه اهل حق را قبل از اسلام می‌دانند و بعد اظهار می‌کنند که ظهور و بروز آن را در عصر حضرت علی (علیه‌السلام) است!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  برخی از سرسپردگان فرقه اهل حق، این مسلک را دین مستقل قبل از اسلام قلمداد می‌کنند که بر اساس مسئله "تناسخ" یا "دُون به دُون" با ادیان الهی دیگر مشترکاتی دارد اما خود ارکان و مراسم دینی مخصوص به خود را به‌جا می‌آورند. [دیوان گوره، ص 718]  اما باید به ایشان گفت اگر این آیین دین مستقل قبل از اسلام بوده است چرا در هیچ کتاب ملل نحلی اسمی از آن نیست؟ شما در برخی از متون کلامی خود از یک سو ظهور و بروز اهل حق را به عصر حضرت علی (علیه‌السلام) برمی‌گردانید و از طرفی دیگر این مسلک را مستقل می‌دانید؟ این خود دلیل بر تناقض‌گوئی در کلام این افراد است.[بازشناسی آیین یارسان، صص 144-143] بنابراین اهل حق دنباله  غلات شیعه هستند که در طول قرون متمادی به‌صورت ساختار کنونی درآمده‌است.[بازشناسی آیین یارسان، ص 144]

پی‌نوشت:
حسینی، سید محمد، دیوان گَوره، چاپ اول، کرمانشاه، باغ نی، 1387، ص 718 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 146- 145    

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.