مسیحیت بی‌شریعت پولسی

  • 1396/07/27 - 10:23
مسیحت تحریف شده را باید دینی بدون شریعت دانست زیرا پولس که زمانی خود را مأمور تبلیغ مسیحت به غیر بنی‌اسرائیل معرفی می‌کرد، به خاطر پذیرش راحت‌تر آنچه خودش به عنوان مسیحت ارائه می‌داد از سوی امتهای دیگر، در قدمهایی موفق به حذف شریعت شد. او ابندا حکم ختنه را که از احکام مهم تورات است برداشت و در گام بعد تمام شریعت را بی‌فایده خواند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_شریعت سخت یهود شاید بزرگ‌ترین مانع برای گسترش مسیحت پولسی بود چرا که او خود را مأمور گسترش مسیحت به غیر یهودیان می‌دانست و غیر یهودیان هم که در محیط شریعت محوری رشد نکرده بودند، به راحتی نمی‌توانستند مسیحیت همراه با شریعت سخت را قبول کنند لذا پولس برای رفع این مشکل بنا بر نسخ شریعت نمود؛ او در مرحله‌ی اول حکم ختنه را که از مهمترین احکام تورات است[ترجمه قدیم کتاب مقدس، پیدایش، 17 : 10]  غیر ضروری دانست و در گام بعد تمام شریعت را بی‌فایده خواند: «بخوبی می دانیم که انسان با اجرای احکام شریعت، هرگز در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب نخواهد آمد، بلکه فقط با ایمان به عیسی مسیح ، پاک و بی گناه محسوب خواهد شد»[ترجمه تفسیری، غلاطیان 2 : 16]. اما خود مسیح در مورد شریعت نظرش چه بود؟ «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام (کامل) کنم.  زیرا هر آینه به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود...[ترجمه قدیم کتاب مقدس، متی 5 : 17-20]

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی آشنایی با مسیحیت و پاسخ به شبهات، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: n_masihiat@

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.