علّت تکریم پیشوایان شیخیه توسط بابیان و بهائیان چیست؟

  • 1396/07/11 - 11:52
بر خلاف ادعای پیروان شیخیه مبنی بر عدم ارتباط رهبران شیخی با جریان بابیت و عدم زمینه‌سازی بر ایجاد فرقه‌ی ضالّه‌ی بابیت؛ آثار علی‌محمد شیرازی (باب)، منطبق با مزاج شیخیه، مبنی بر ادعای بابیت است. علی‌محمد شیرازی نیز با باب خواندن دو پیشوای شیخی، آنان را مبشّر خود خوانده و از این‌رو، پیشوایان شیخی مورد تکریم بابیان و بهائیان هستند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیروان مکتب شیخیه مدعی‌اند که جریان بابیت و بهائیت، هیچ‌گونه ارتباطی به رهبران شیخیه نداشته و اعتقادات و سخنان پیشوایان شیخیه، در زمینه‌سازی ظهور بابیت نقشی نداشته است.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آثار علی‌محمد شیرازی، منطبق با مزاج شیخیه و مغایر با عقاید شیعه‌ی امامیه، مبنی بر ادعای بابیت است. ادعای رکن رابع و باب امام زمان (علیه السلام) بودن، از جمله عقایدی است که از سوی کاظم رشتی بیان شد و در آثار علی‌محمد شیرازی انعکاس یافت.
همچنان که علی‌محمد شیرازی در اوایل ادعاهایش، خود را باب معرفی کرده و شیخ احمد احسایی و کاظم رشتی را نیز دو بابی می‌داند که بشارت او را داده‌اند: «إعملُوا یا أهل الأرض أن الله قَد جَعَلَ مع الباب بابین مِن قَبلِ...؛ ای اهل زمین بدانید که خداوند با باب (علی‌محمد شیرازی) دو باب (شیخ احمد احسایی و کاظم رشتی) را از قبل قرار داد تا امرش را از راه حقیقت و به صورت آشکار از اطرافش به شما بشناساند».[اسرارالآثار، ج 2، ص 11]
حتی کار تا جایی پیش می‌رود که علی‌محمد شیرازی اعتراف می‌کند، کاظم رشتی نیز خود را باب امام زمان (علیه السلام) می‌دانست، اما بنا به دلایلی آن را آشکار نکرد.[ر.ک: ظهورالحق، ج 3، ص 14]
بر این اساس، از دیدگاه بابیت و بهائیت، شیخ احمد احسائی و کاظم رشتی، به مقام بابیت نائل شده بودند و از این‌رو به عنوان مبشّران علی‌محمد شیرازی، مورد تجلیل و احترام این دو فرقه‌ی ضالّه هستند.

پی‌نوشت:
فاضل مازندرانی، اسرارالآثار، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 132 بدیع، ج 2، ص 11.
فاضل مازندرانی، ظهورالحق، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 3، ص 14.

تولیدی

دیدگاه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.