یک دلیل برای اینکه موسی (علیه السلام) نویسنده‌ی تورات نیست

  • 1396/06/28 - 11:45
یهودیان و مسیحیان تورات کنونی را نوشته‌ی حضرت موسی (علیه السلام) می‌دانند اما در سفر تثنیه که یکی از بخش‌های تورات است، وقایع بعد از ایشان را بیان می‌کند که نشان می‌دهد جناب موسی (علیه السلام) این کتاب را ننوشته است.

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ طبق سنت یهودی و مسیحی پنج سفر کتاب تورات کنونی، نوشته‌ی حضرت موسی (علیه السلام) است؛ اما امروزه با پژوهش‌های فراوانی که در مطالعه‌ی کتاب مقدس می‌شود، اثبات شده که انتساب نگارش این تورات، به حضرت موسی (علیه السلام)، صحیح نیست چرا که در آن، از وقایعی خبر داده شده که بعد از رحلت این پیامبر بزرگ اتفاق افتاده است.
یکی از این موارد طریقه‌ی بیان جزئیات وفات خود حضرت موسی (علیه السلام) است که طبیعتا نمی‌تواند ایشان این اتفاقات را نقل کرده باشند و مشخص است که شخص دیگری نگارنده‌ی این بخش‌هاست. در کتاب مقدس می‌خوانیم: «پس موسی، بندۀ خداوند در آنجا به زمین موآب برحسب قول خداوند مرد.»[ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، تثنیه، 34: 5] و دربارۀ محل دفن او آمده است: «و او را در زمین موآب در مقابل بیت ‌فعور در دره دفن كرد»[همان، تثنيه، 34: 6]

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تلگرامی نقد و بررسی مسیحیت، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: n_masihiat@

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.