معرفی کتاب «نگاهی نو به دیرینگی اوستا»

  • 1396/03/26 - 18:46
کتاب «نگاهی نو به دیرینگی اوستا» اثر پژوهشگر ارجمند، مهدی رستمی است که به صورت ویژه به نقد تاریخی و تبیین سیر انحرافات و تحریفات کتاب مقدس زرتشتیان پرداخته است. این کتاب، پژوهشگر را به سوی شناختی نو فرامی‌خواند و حقایق تلخ و شیرین را در کنار یکدیگر قرار داده، وی را به قضاوتی عادلانه، منصفانه و منطقی بر مبنای اسناد و دلایل تاریخی دعوت می‌کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب «نگاهی نو به دیرینگی اوستا» اثر پژوهشگر ارجمند، مهدی رستمی است که به صورت ویژه به نقد تاریخی و تبیین سیر انحرافات و تحریفات کتاب مقدس زرتشتیان پرداخته است.  در باب اوستا، تاکنون پژوهش‌هایی بس ارزشمند از متفکرین و دانشمندانِ ایرانی و غیر ایرانی (مخصوصاً از سوی اوستاپژوهان غربی) ارائه شده است. همچنین موبدان زرتشتی که به عنوان رهبرانِ این آیین در گذر تاریخ، عقائد و آداب و رسوم را ثبت و ضبط می‌کردند، نیز سخنانی بسیار در باب تاریخ اوستا گفته و نوشته‌اند، که از لابلای آن‌ها می‌توان حقایقی را دریافت. لیکن همواره جای خالیِ کتابی که به صورت ویژه به بررسیِ تاریخی اوستا بپردازد، احساس می‌شد. از همین روی، ایده تألیفِ کتاب «نگاهی نو به دیرینگی اوستا» به ذهن نگارنده این اثر رسید. در این کتاب، حجیت و اعتبار گاتها با دلایل علمی مورد نقد و رد قرار گرفته؛ همچنین اسناد و شواهدی مبنی بر خیانت موبدان زرتشتی در دگرگونی و انحراف اوستا ارائه شده است.
این کتاب، پژوهشگر را به سوی شناختی نو فرامی‌خواند و حقایق تلخ و شیرین را در کنار یکدیگر قرار داده، وی را به قضاوتی عادلانه، منصفانه و منطقی بر مبنای اسناد و دلایل تاریخی دعوت می‌کند.
مشخصات کتاب:
رستمی، مهدی، نگاهی نو به دیرینگی اوستا، قم: انتشارات تولی، چاپ اول، 1396.

تولیدی

دیدگاه‌ها

درود بر شما، امیدوارم شاهد تألیف و نشر کتاب‌های بیشتری در این زمینه باشیم.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.