علت عدم مقبولیت علمای وهابی از دیدگاه یک شاهزاده سعودی

  • 1396/03/15 - 14:44
مضاوی الرشید، فعال سیاسی و از شاهزادگان سعودی است. وی در علت عدم مقبولیت علمای سعودی می‌نویسد: «روحانیون دینی سعودی تنها با ثروت نفت است که در خارج، شأن و جایگاهی پیدا می‌کنند. زیرا گفتمان وهابی نتوانسته با مسائل فکری و سیاسی فکری که ذهن متفکران و فعالان مسلمان را در سراسر قرن بیستم اشغال کرده بود، درگیر شود.»

مضاوی الرشید، فعال سیاسی و از شاهزادگان سعودی است، که در خارج از کشور عربستان مشغول به نقد وهابیت است. وی در علت عدم مقبولیت علمای سعودی می‌نویسد: «روحانیون دینی سعودی تنها با ثروت نفت است، که در خارج شأن و جایگاهی پیدا می‌کنند. زیرا گفتمان وهابی نتوانسته با مسائل فکری و سیاسی که ذهن متفکران و فعالان مسلمان را در سراسر قرن بیستم اشغال کرده بود، درگیر شود. گفتمان وهابی به جای بسط پیام جهانی یا پاسخ به چالش‌های مدرنیته بیشتر به ابعاد مناسکی عبادت توجه داشته است. سنت وهابی با پشت گرمی به حمایت‌های دولت، نتوانست به مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی، نقش زنان، مشاوره سیاسی، انتخابات و ... بپردازد و در عوض به مباحث جهاد و تکفیر مسلمانان پرداخته است». (عربستان سعودی و جریان‌های اسلامی جدید، ص189)

پی‌نوشت:

مضاوی الرشید، عربستان سعودی و جریان‌های اسلامی جدید، ترجمه: رضا نجف زاده، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1393، ص189.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.