پاسخ به پرسش‌های زرتشتیان (1) پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک