قتل عام مردم اوپيس به دست كورش كبير در گفتار ليزبت فريد

  • 1395/02/08 - 10:32
خانم ليزبت فريد، از پژوهشگران گروه مطالعات خاور نزدیک دانشگاه میشیگان ايالات متحده امريكا، با استناد به رويدادنامه نبونئيد (كه از مهم‌ترين و معتبرترين منشورهای مربوط به تاريخ بابيلون است)، كورش كبير را عامل قتل عام و غارت مردم شهر اوپيس می‌داند. همانگونه كه ديگر مورخين، پژوهشگران و متخصصين تاريخ ايران و بين النهرين بر اين عقيده اند.

پايگاه جامع فرق، اديان و مذاهب_ خانم ليزبت فريد (Lisbeth Fried) از پژوهشگران گروه مطالعات خاور نزدیک دانشگاه میشیگان ايالات متحده امريكا است. وی در كتاب «شاه و كاهن؛ روابط كاخ و معبد در امپراتوری پارسی» با عنوانِ اصلیِ The Priest and the Great King: Temple-palace Relations in the Persian Empire پس از بيان اينكه كورش كبير، كاهنان مخالف و منتقد را بركنار كرد، درباره فتح بين النهرين به دست كورش كبير می‌نويسد:

In the month Tashritu when Cyrus II did battle at Opis on the [bank of] the Tigris against the army of Akkad, the people of Akkad retreated. He (Cyrus) carried off the plunder (and) slaughtered the people.

ترجمه: در ماه تشريت (از ماه‌های بابِلی)، كورش دوم (كورش كبير) در اوپيس (در حاشيه) رود دجله به نبرد عليه سپاه اكّد (ارتش بابيلون) پرداخت. مردم اكّد، عقب نشينی كردند، [كورش نيز پيشروی كرده] و غارت بسيار كرد، و مردم را قتل عام نمود.[1]

ايشان (خانم ليزبت فريد) با استناد به رويدادنامه نبونئيد (كه از مهم‌ترين و معتبرترين منشورهای مربوط به تاريخ بابيلون است)، كورش كبير را عامل قتل عام و غارت مردم شهر اوپيس می‌داند. همانگونه كه ديگر مورخين، پژوهشگران و متخصصين تاريخ ايران و بين النهرين بر اين عقيده اند.[2]

پی‌نوشت:

[1]. بنگريد به:
Lisbeth S. Fried, The Priest and the Great King: Temple-palace Relations in the Persian Empire, USA: Winona lake, Indiana, Eisenbrauns, 2004 (University of California, San Diegi, Biblical and Judaic Studies, Vol. 10), Pp 28
[2]. بنگريد به: «كورش كبير و اوپيس»

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.