افزودن نظر جدید

معلوم است چرا سکوت کرده اند. چون دفاعی ندارند. این دو فرد خیلی فاسد و منحرف هستند. انها با پول میخواهند فقرا را بهایی کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.