افزودن نظر جدید

خانم نوبهدين واقعا معناي دين خردگرا را نيز فهميديم از روشنگري شما ممنونم .بارها و بارها و بارها در همه جه آمده كه ايرانيان با آغوش باز به دنبال دين اسلام آمدند نه با زور و شمشير چون اگه زور بود كه الان خبري از اسلام گرايي و اسلامي زيستن در ايران يا هركجاي دنيا وجود نداشت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.