افزودن نظر جدید

بازم شما ارتجاع سرخ سیاه باز افسانه سرای به دین بهی کرداید شب پره گر نخواهد فصل افتاب نگاهد رونق بازار افتاب دورد بربهدینان وزنده باد دین بهی تنها دین خرد گرا در جهان و بهترین دین در گذشته حال و اینده ایدون باد دختر نو بهدین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.