افزودن نظر جدید

بابک جمشید نشون دادی که بی سواد و عقده ای و کینه ای هستی. بی فکری رو بگذار کنار. در مقابل حقیقت زانو بزن تا زیر چرخ روزگار له نشی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.