افزودن نظر جدید

طبق شاهنامه،مریم همسر خسرو پرویز به بندوی سردار ایرانی و نیکاتوس سردار رومی پند و اندرز می داد و باعث صلح میان ایران و روم شد.همین موضوع ثابت می کند در آن زمان در ایران حجاب و پرده نشینی وجود نداشته.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.