افزودن نظر جدید

در دوران اشکانی، از جهت فرهنگی و سبک زندگی، به یونانیان باستان گرایش‌هایی داشتند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.