افزودن نظر جدید

اما آن بخشی از گاتها که قابل فهم است... مثلاً در آن آمده: هدف زرتشت از پرستش اهورامزدا، رسیدن به روح گاو مقدس است: نوشتار خلاصه: https://www.adyannet.com/fa/news/26764 نوشتار مفصل: https://www.adyannet.com/fa/book/25118
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.