افزودن نظر جدید

این چه روشی است که در پیش گرفته اید؟! این شباهت واژگانی به دلیل این است که روسی و فارسی هر دو جزء زبان های هندو اروپایی هستند و اگر فارسی باستان را با هر زبان هندواروپایی دیگری مقایسه کنید شباهت هایی از این دست خواهید یافت. با این نوشته ها فقط مایه مضحکه دین و دین داران و شکاف بین هویت ایرانی و اسلامی می شوید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.