افزودن نظر جدید

پس اشتباه از من بود شرمنده اما اینکه میگید به زنان هیچ احترامی نمیذاشتن اشتباه هست حتی در دوره ساسانیان ملکه زن هم داشتیم یا یوتاب خواهر آریو برزن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.