افزودن نظر جدید

مولوی گرگیج، طبق مذهب خودشان یک استدلال آوردند که از دید من استدلال ایشان اشتباه و ناصواب بوده. اما به نظرم درست نیست ایشان را ناصبی و یا با الفاظی که چه بسا صحیح نباشد، بنامیم. ما پیروان علی (ع) باید نسبت به مخالف، مراعات حق و انصاف را داشته باشیم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.