افزودن نظر جدید

رفتار دردناک رهبران زرتشتی‌ با زنان اسیر شده در جنگ‌: https://www.adyannet.com/fa/news/31340
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.