افزودن نظر جدید

سلام تشکر از شما که چهره واقعی این افراد را برای مردم نمایان می کنید. اگر مخاطبین عزیز سایت که با صوفیان در ارتباط هستند، همگی مثل شما روشنگری کنند، حقیقت ماجرا روشن شده و چنین فرقه هایی فرصت عرض اندام و به انحراف کشیدن مردم بی گناه را پیدا نمی کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.