افزودن نظر جدید

زمان زمان درویش بازی و صوفی گری گذشته این ابلهان باید در سال 2017 دست از این بچه بازی هایشان بردارند هرچند زمان معصومین هم این کارها قطعا توسط آنها مورد پسند نبود ولی جهالت همچنان ادامه دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.