افزودن نظر جدید

سلام بر دوست عزیز هرچند در آغاز سخن، شمشیر کشیده و ما را به ظاهر تکفیر نمودید، ولی در پایان با هم فرود آمده و هم نظر شدیم. درباره سخنان شما نکاتی تیتر وار عرض می شود. 1- ما میان عرفان حقیقی و تصوف تفاوت قائل بوده و معتقد هستیم عرفان نتیجه سلوک اهل بیت علیهم السلام است ولی تصوف... 2- باید عرض کنم ما در قرن چهارده زندگی می کنیم. در قسمتی از تاریخ و زمان که برخی آن را قرن شش و برخی دیگر قرن هست و برخی قرن ده می دانند، صف عرفان از تصوف جدا شد و بعد از آن عرفان بار مثبت پیدا کرد و تصوف بار منفی. پس استناد به کتب پیشینیان ملاک واژه های امروزی نیست. 3-از شخصیت های مختلفی سخن به میان آوردید که در صوفی یا عارف بودن برخی اختلاف است و ما کاری به آنها نداریم و در جای خود به انحرافات برخی اشاره کرده ایم. اما خواجه ربیع زاهد بود نه عارف. 4- همان طور که مایل هستید ما هم دعا می کنیم خداوند شما را به راه آنان هدایت کرده و با آنان محشور کند. 5-منظور ما از تصوف، قسمت آخر فرمایش شماست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.