افزودن نظر جدید

دراویش مدتهاست چهره نفاق خود را در پشت ظاهری مظلوم پنهان کرده اند. اما در این ایام چهره واقعی خود را نشان دادند و نقال خود را علنی کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.