افزودن نظر جدید

جناب Mazaher سخن شما مانند کسی است که "فریاد" می‌زد و می‌گفت: "من لالم". یا کسی که به سمت صف نذری می‌دَوَد و می‌گوید: "برید کنار من نمیتونم راه برم اجازه بدید من اول صف بایستم"... بزرگوار؛ کامنت شما به خودی خود نشانگر دروغ بودن ادعای شماست. اگر در ایران همه باید یک جور فکر کنند و هیچ کس حق مخالفت ندارد،‌ خب پس خود شما چطور الآن دارید حرف مخالف می‌زنید؟ دراویش آنقدر در ارائه نظر خود فرصت یافتند و آنقدر فضا را باز دیدند که بزنند چند مأمور را به شهادت برسانند. ادعا میکنید آزادی ندارید (در حالیکه هر کاری میخواهید می‌کنید) وای به آن روزی که آزادیِ مدّ نظرتان را به دست بیاورید... احدی را در این مملکت زنده نمی‌گذارید. این ماهیت و هویت حقیقی شماست و برای خردمندان روشن...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.