افزودن نظر جدید

فقط می گویم که وحشیگری و خباثت از همین حرکت اتوبوس و زیر کردن جوانهای مردم ، نشان دهنده ی بی ایمانی و خوی وحشیگری آنهاست. کسی که پای خود را می گذارد تا دیگران آن را ببوسند! کسی که حقوق خوانده و طرفدارانش با توبوس جوانهای مردم را زیر می گیرد، این حقوق است ؟ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام!! چند خانواده در این شب عید داغدار شدند بخاطر وحشیگیری یک عده خرافه پرست!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.