افزودن نظر جدید

نه عزیز جان. به شما دروغ گفتند. من لینک رو براتون فرستادم ترجمه دکتر تورج دریایی استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا. هیچ اسمی از هخامنشیان و خشایارشا و... در اون کتیبه نیست. ببینید این جماعت کوروش پرست از درون تباه و آلوده هستند. به شما دروغ گفتند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.