افزودن نظر جدید

آنقدر تاریخ رو تحریف نکنید ، به نیاکان خود که شایسته احترامند و باعث افتخار ایران در جهان تهمت و افترا نزنید ، دروغ های این سایت جای تأسف داره، هر چقدر هم سعی کنید نمی تونید نام کورش کبیر شاه شاهان رو خدشه دار کنید ، برخورد با اسرا فقط در اسلام بی نظیره اونم آیه ۲۴ سوره نساء ، توصیه می کنم همه بخونن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.