افزودن نظر جدید

ضمناً ادمین آن سایت، مشکل روحی داد. از سویی تشنه شهرت است (برای همین اسم و چهره خود را علنی کرده) و از سویی به شدت روحیه ضعیفی دارد و در بحث‌های ساده سریعاً دچار استرس و اضطراب و لرزش دست و صدا می‌شود و یک حالت قفل جسمی به او دست میدهد: https://www.adyannet.com/fa/news/26879
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.