افزودن نظر جدید

جورج مارتین اندیشمند و نویسندة Game of Thrones می‌نویسد تجاوز به زنان بخشی از واقعیت جنگ‌ است: ( (BBC, june 5, 2015به همین خاطر در میان عرب جاهلیت و همچنین در ایران باستان، در فرهنگ زرتشتی و تاریخ هخامنشی شاهد تجاوز به زنان اسیر و بردگی جنسی دختران در جامعه بودیم: w57.ir/502 و w57.ir/503 همچنین در عصر کنونی (سال 1992-1995) صِرب‌ها به 60 هزار زن بوسنیایی تجاوز کردند. واکنش امریکا، سازمان ملل و مدعیان حقوق بشر: سکوت و لبخند! اسلام اصیل: اسلام امام حسین تنها مکتبی است که در مقابل زورگویان عالم ایستاده. باشرف‌ترین جوانان تاریخ ایران، شهدای دفاع مقدس تربیت شده همین مکتب بودند. لیکن مافیای بی‌نظمی جهانی می‌کوشد این دستکاه قدرتمند انسان‌ساز را تخریب و عرصه را برای خود هموار کند. خودشان به زنان و دختران بی‌گناه تجاوز می‌کنند ولی اسلام را متهم می‌کند. در مکتب اهل بیت، تجاوز به زنان و دختران بی‌گناه نهی شده. اما در زمان خلفا، افراد نا اهل، در موقعیت جنگی و غیرجنگی زنان و دختران را می‌ربودند و می‌فروختند. اهل بیت به شیعیان دستور می‍دادند این‌ دختران و زنان را بخرید (برای نجات). با آنان با احترام رفتار کنید و به ایشان شخصیت بدهید. حتی مادران برخی از امامان جزو همین دسته بودند. مادر امام سجاد مادر امام رضا و مادر امام مهدی و...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.