افزودن نظر جدید

دکتر زرینکوب: فتح اسلامى البته با جنگ حاصل شد، اما نشر اسلام در بين مردم ‏كشورهاى فتح شده، به زور جنگ نبود. (عبدالحسین زرینکوب، کارنامه اسلام، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1391. ص 11-12)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.