افزودن نظر جدید

سلام شما توهین بزرگ به زرتشتی کردید اگر این چیز های شما در مطالب می گوید راست باشد پس چجوری ایرانیان باستان چنین تمدنی بسازنند ؟حتما آن هم توهم ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.