افزودن نظر جدید

اوپیس با آپیس فرق داره. کوروش در اوپیس کشتار کرد و اوپیس در کانه دجله در عراق امروزی قرار داره. ما دشمنی با تاریخ ایران نداریم. حقایقی هست که باید جامعه در جریان باشه. اتفاقا برای رسیدن به آرمان ایران بزرگ باید خون ریخت و از جهت نظامی قوی شد و به اجنبی رحم نکرد. جامعه یک تصور رمانتیک از کوروش و هخامنشیان داره که بله اونها چقدر احساسی بودند و اصلا خون نمیریختند و... خب این تصور غلط و مضر هست. بیشتر ضرر داره تا سود. ماجرای حمله کوروش به اوپیس: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.