افزودن نظر جدید

این همه صحبتهای ضد و نقیض که گفته شد دز مورد زرتشت ،نشان دهنده عدم صحت مطالب است .کع راویان مسلمان میکنند .از نظرآنها هیچ انسانی غیر از خودشان شایسته نیست .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.