افزودن نظر جدید

کوروش و اسکندر و ... و .... و .... ذوالقرنین نیستند به هیچ وجه کوروش فقط شبیه ذوالقرنینه کتاب ذوالقرنین از منظر قرآن نوشته آقای عبدالله مستحسن دانلود کنید اثبات کرده ذوالقرنین امام زمان (عج) است بر ذوالقرنین بودن تمام شخصیت ها چندین ایراد وارده ولی بر ذوالقرنین بودن امام زمان (عج) هیچ ایرادی وارد نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.