افزودن نظر جدید

پاسخ به آریا - بخش 8 :درباره اهانت‌های ادامه دارت به اهل بیت، توقعی از امثال شما نیست. سالهاست ریاکارانه دم از کردار نیک و گفتار نیک میزنید. اما فحاش‌ترین و بی‌شخصیت‌ترین و دروغگوترین قشر جامعه ایرانی هستید. فردوسی به خوبی پاسخ شما را داده که دشمنان علی (ع)، مُشتی پَست و اهریمن صفت هستند و راه نجات در اطاعت از علی (ع) است. از نسخه های خطی شاهنامه در فلورانس ایتالیا و دانشگاه کالیفرنیای امریکا هم اسکن و سند دادیم: https://www.adyannet.com/fa/news/31796 و https://www.adyannet.com/fa/news/31795 و https://www.adyannet.com/fa/news/31794 و https://www.adyannet.com/fa/news/31793
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.