افزودن نظر جدید

طبق قرآن اکثر انسان ها در روز قیامت دانسته و ندانسته جن پرست از آب در خواهند آمد ، چینی ها ، هندی ها ، سرخپوستان آمریکا ، بیشتر سیاهان آفریقا ، یونانیان و رومیان باستان ، مردمان نوردیک و اسلاو و سلت و ژرمن اروپای قدیم و حتی بیشتر تمدن های خاورمیانه مانند آشور و بابل و پارس و اورارتو و ... جن پرست بودند . یعنی اکثر مردم و تمدن های جهان !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.