افزودن نظر جدید

سلام. در تورات، پیدایش 3 : 1 آمده که شیطان (که به شکل مار نزد آدم و حوا رفت) از همه داناتر بود. در پیدایش 3 : 6-7 هم آمده که انسان از خود ناآگاه بود ولی شیطان انسان را فریب داد و انسان "دانا" شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.