افزودن نظر جدید

سلام واژه اوستایی " خویدوده " در اصل و ریشه به شکل زیر بوده است : خود تو ده تایی. معنای آن این است که هرفرد انسانی دارای ده بُعد وجودی می باشد. به این معنا که فرد انسانی در حالت اولیه کمال ایده آل بهشتی هستی از پنج آدم و پنج حوای خودی در سطح کمال خوبی و زیبایی و عشق و محبت و هنر و شناخت و دانش و توانائی آفریده شده است و قبل از سفر آفرینش از حیات جاودانه برخوردار بوده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.