افزودن نظر جدید

سنجش شما سنجش درستی نیست.اگر آنگونه که شما می گویید من هم می توانم بگویم در زمان ساسانیان بیشتر مردم ایران زرتشتی بودند(دست کم بیش از رخنه دین ترسایی) و با تازش عرب ها همه شان مسلمان شدند. پس بنابراین روزی دینداری هم نابود خواهدشد و تاریخ تکرار خواهد شد. من خودم فرزند یک خانواده بسیار بسیار مذهبی هستم اماخودم خداناباور. افزون بر این بنده یک پرسش دارم اگر پاسخ دهید مسلمان خواهم شد: اگر بخشی از انسان ها روزی از سامانه خورشیدی به یک سیاره دیگر و حتی دور نرویم به بهرام برود و بخواهد زندگی بکند، چگونه می توانند مسلمان باشند؟ چگونه می توانند از روی سیاره بهرام ماه را پیدا بکنند(عید فطر)؟ نکند می خواهد فوبوس و دیموس(قمر های سیاره بهرام) را پیدا بکنند؟ چگونه می توانند نماز های پنجگانه را در سیاره بهرام وفق بدهند؟(در سیاره بهرام هر روز به جای 24 ساعت 24/5 است. تازه در سیاره بهرام کی نمیروز است و کی مغرب و کی عشا؟ ایا با زمین تفاوت نمی کند؟) حتی در سیاره بهرام دیگر خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی وجود ندارد که بخواهند بر پایه یک مشت خرافات(ترس از این پدیده های طبیعی و بی خطر به دلیل اگاهی نداشتن) نماز آیات بخواهند. چون دیگر ماهی وجود ندارد. چگونه می خواهند روزه بگیرند؟ یک پرسش: ایا باید یک ماه که هر روزش 24/5 است روزه بگیرند یا24؟ پاسخ بسیار سخت است چون خداوند که زمان تعیین نکرده است تنها گفته است یک ماه و یک ماه زمین کجا و یک ماه بهرام کجا و هنگام نماز مغرب را از کجا با مال زمین تطبیق دهند؟! پس ببینید دین اسلام به زمین وابسته است و اگر ما زمین را رها کنیم ناقض می ماند. امیدوار هستم تا زمانی که بنده و شما زنده هستیم با پشتکار و تلاش کسانی چون ایلان ماسک این اتفاق بیفتد و یک مسلمان به آنجا برود شما با چشم خود مشکل های او را ببینید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.